Una nova manera d'aprendre
Vull saber-ne més!

Què és?

Una eina d'aprenentatge basada en videojocs.

Play4Learning és una aplicació web per a reforçar els continguts treballats a l'aula a través de jocs, de manera lúdica, autònoma i des de casa. L'aplicació consisteix en dos videojocs i una eina per al seguiment dels alumnes per part dels professors.

Actualment amb Play4Learning es treballen els continguts de l'assignatura de matemàtiques corresponents a 4t de primària dividits en 5 blocs: càlcul mental, avaluació d'expressions, problemes de càlcul, geometria i mesures. El disseny de l'aplicació fa que sigui fàcilment adaptable a altres tipus d'assignatures i matèries.

Per emprar Play4Learning només fa falta un ordinador, el navegador Chrome o Firefox instal·lat i connexió a Internet.

Play4Learning utilitza la plataforma tecnològica Play4Health, desenvolupada per la Fundació Bit, que aplica els videojocs i diferents mètodes d’interacció en els processos de rehabilitació dels centres sanitaris.

 

Fonaments pedagògics

Continguts

Projecte pilot

Per a qui?

Alumnes

Poden practicar els continguts d'una forma més lúdica, des de qualsevol indret i moment.

Professors

Poden fer el seguiment dels alumnes i la seva evolució de manera senzilla i remota.

Entitats educatives

Permet millorar l'aprofitament dels recursos educatius i la sostenibilitat del sistema.

Prova-ho

Fes una partida amb els videojocs.

Laberint

Respon les preguntes per arribar al final

Emparellat

Relaciona correctament les parelles

CONTACTA'NS

Per conèixer-ne més detalls.